Nasza Oferta


Rozszerzenie oferty, a co za tym idzie – realizacja większej niż dotychczas liczby kontraktów – pociągnęło za sobą konieczność zmian w strukturze firmy i zaangażowania w jej prace nowej kadry. Jej fundamentem jest rodzina założyciela przedsiębiorstwa, Stanisława Boguty, który uważa, że familijne korzenie firmy stanowią o jej rzetelności oraz uczciwości i umożliwiły postrzeganie spółki jako odpowiedzialnego i godnego zaufania wykonawcy.

Sukcesywne inwestowanie w zasoby ludzkie sprawiło, że dziś firma zatrudnia blisko 200 osób. To nie tylko pracownicy biurowi i eksperci ds. ofertowania i wyceniania inwestycji, ale przede wszystkim

Nasze usługi w zakresie budowy i renowacji sieci: 

Budowa sieci


1. Przewierty HDD (Horizontal directional drilling)

 • Technologia przewiertu polegająca na wciągnięciu rur po trasie żerdzi precyzyjnie wprowadzonych w grunt
 • Wykorzystywane są przewierty horyzontalne będące odmianą otworów kierunkowych
 • Zastosowanie: sieci wodno-kanalizacyjne, przemysłowe, gazowe
 • Świadczymy usługi w zakresie średnic do 1000 mm

Zalety: poprzez wykorzystanie nowoczesnych systemów pomiarowych i sterujących, trajektoria wykonanego przewiertu i położenie punktu wyjścia pozwalają na niemal idealne pokrycie trasy rurociągu z projektem.

1. Przeciski pneumatyczne

 • Zadaniem tej metody jest przeprowadzenie przez grunt, wciągnięcie lub wbicie rur na wyznaczonym odcinku przy użyciu przebijaka pneumatycznego
 • Zastosowanie: sieci wodno-kanalizacyjne, przemysłowe, gazowe
 • Świadczymy usługi w zakresie średnic do 600 mm

1. Przewierty hydrauliczne

 • Wykonywane za pomocą wiertnic hydraulicznych
 • Zastosowanie: sieci wodno-kanalizacyjne, przemysłowe, gazowe

Renowacja i remont sieci


1. CIPP (cured-in-place pipe) rury utwardzane na miejscu:

Lampy UV

 • Technologia renowacji polegająca na wciągnięciu do wnętrza rurociągu nasączonej żywicami wykładziny z włókna szklanego
 • Po utwardzeniu promieniami UV wykładzina tworzy ściśle spasowaną i samonośną wewnętrzną powłokę rurociągu
 • Zalety: szybkość wykonania oraz poprawa wytrzymałości konstrukcyjnej rurociągu przy niewielkim zmniejszeniu jego przekroju
 • Zastosowanie: sieci kanalizacyjne, sieci wodociągowe, sieci przemysłowe
 • Świadczymy usługi w zakresie średnic 150 – 1600 mm

LED UV

 • Technologia renowacji bazująca na wprowadzeniu do wnętrza rurociągu nasączonej żywicami wykładziny z włókna szklanego metodą inwersji przy wykorzystaniu sprężonego powietrza
 • Po utwardzeniu wykładziny lampami LED uzyskuje się szczelną powłokę na wewnętrznej ścianie rury
 • Zalety: możliwość wprowadzenia wykładziny za pomocą jednego otworu montażowego, znaczna poprawa wytrzymałości konstrukcyjnej rurociągu, niewielkie zmniejszenie przekroju, kontrola procesu, szybka realizacja
 • Zastosowanie: remont przyłączy kanalizacyjnych
 • Świadczymy usługi w zakresie średnic 100 – 300 mm

Gorącą wodą lub parą

 • Technologia remontu polegająca na wprowadzeniu za pomocą inwersji nasączonej żywicami wykładziny z włókna szklanego lub filcu technicznego
 • Po utwardzeniu wykładziny gorącą wodą lub parą uzyskuje się ściśle spasowaną powłokę rurociągu
 • Zalety: możliwość zarówno wprowadzenia wykładziny przy użyciu jednego otworu montażowego, jak również pokonywania załamań rurociągu
 • Zastosowanie: remont przyłączy kanalizacyjnych
 • Świadczymy usługi w zakresie średnic 100 – 250 mm

2. Cracking

 • Celem tej technologii jest wymiana istniejącego rurociągu poprzez wciągnięcie nowego bezpośrednio za specjalistyczną głowicą kruszącą lub tnącą istniejącą rurę
 • Zalety: możliwość wprowadzenia rurociągu o tej samej lub większej średnicy
 • Zastosowanie: sieci kanalizacyjne, sieci wodociągowe, sieci przemysłowe
 • Świadczymy usługi w zakresie średnic do 600 mm

3. Relining

 • Polega na wprowadzeniu do wnętrza istniejących przewodów nowych rur lub modułów o średnicy zewnętrznej mniejszej od średnicy wewnętrznej istniejącego rurociągu
 • Zastosowanie: sieci kanalizacyjne, sieci wodociągowe, sieci przemysłowe
 • Świadczymy usługi w zakresie średnic 800 – 2000 mm

4. Naprawy punktowe rękawem krótkim „pakery”

 • Celem tej technologii jest przyklejenie na całym obwodzie rury odcinka maty z włókna poliestrowego lub szklanego, nasączonego żywicą epoksydową
 • Zastosowanie: sieci kanalizacyjne
 • Świadczymy usługi w zakresie średnic 150 - 1200 mm

5. Naprawa punktowa – kształtka kapeluszowa

 • Technologia uszczelnienia/naprawy miejsca wlotu przyłącza do kanału głównego
 • Skupiająca się na wklejeniu kształtki z filcu technicznego, nasączonej żywicą epoksydową
 • Zastosowanie: sieci kanalizacyjne
 • Świadczymy usługi w zakresie średnic kanału głównego od 200 do 2000 mm i średnic przyłącza od 100 do 250 mm

Chemią budowlaną, czyli natryskiwanie lub ręczne nanoszenie zapraw naprawczych na bazie cementu siarczanoodpornego modyfikowanych polimerami z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych

 • Świadczymy usługi w zakresie średnic od 800 mm

6. Renowacja studni/komór 

Wykładzinami z włókna szklanego, nasączonymi żywicami i utwardzanymi promieniami UV.

 • Podobnie jak w renowacji sieci technologia ta opiera się na wykonaniu ściśle spasowanej powłoki na ścianach studni
 • Świadczymy usługi w zakresie średnic 800 – 1600 mm

7. Czyszczenie rurociągów 

 • Hydrodynamiczne (wydajność do 400l/min; ciśnienie do 175bar)
 • Wysokociśnieniowe (wydajność do 178l/min; ciśnienie do 1000bar)

8. Monitoring sieci/inspekcja CCTV 

Nasze wybrane realizacje


Renowacja sieci kanalizacyjnej – Zielona Góra

W konsorcjum z firmą INSTBUD sp. z o.o przeprowadzimy renowację sieci kanalizacyjnej w Zielonej Górze.

Do realizacji tego zadania ma być wykorzystana technologia bezwykopowa. Zamawiającym są Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. (ZWiK).

Zaplanowano renowację dwóch odcinków sieci kanalizacyjnej DN600 o łącznej długości 710 m, znajdujących się w ul. Trasa Północna. Zamawiający zastrzegł, że renowacja ma zostać wykonana przy użyciu bezwykopowej metody CIPP, czyli tzw. „rękawem” nasączonym żywicą, utwardzonym termicznie lub promieniami UV. W zakres zadania wchodzi także renowacja 18 studni kanalizacyjnych, która ma zostać przeprowadzona za pomocą innowacyjnej technologii odśrodkowego natrysku polimocznika o zwiększonej sztywności.

Więcej Info

Bezwykopowa renowacja sieci wodociągowej – Bełchatów

W Bełchatowie, w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym AKWA J. Biskup, S. Owczarek sp.j. zajmiemy się renowacją odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości niemal 2,5 km. W zakres zadania wejdzie też renowacja komór wodociągowych.

Zadanie w Bełchatowie ma zostać wykonane przy użyciu dwóch metod bezwykopowych. Zamawiającym jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. - KAN.".

Renowacją mają być objęte dwa fragmenty sieci wodociągowej.

Fragment I:
- magistrala DN800 od stacji uzdatniania wody do ul. Sienkiewicza o długości niespełna 2,2 km.

Fragment II:
- wodociąg DN500 od hali odżelaziaczy do granicy działki ujęcia wody o długości 257,5 m.

Do renowacji obu odcinków sieci wodociągowej należy wykorzystać metodę rękawa z włókna szklanego utwardzanego na miejscu promieniami UV.

Więcej Info

Renowacja kanału tłocznego DN300 – Gdynia

Renowacja kanału tłocznego DN300 – Gdynia

Renowacja kanału tłocznego DN300 w ul. Stalowej w Gdyni dla PEWIK Gdynia Sp. z o.o. Długość remontowanego odcinka wynosiła 160 m (135 m rękaw, reszta w wykopie z wymianą rur włącznie).
Roboty obejmowały renowację kanału DN300 wraz z wymianą części rur i wymianą studni rozprężnej DN1200. Zamontowana studnia wykonana została z polimerobetonu. Zainstalowano rękaw Saertex S+Premium, o długości 135 m.

Więcej Info