Renowacja sieci kanalizacyjnej – Zielona Góra

W konsorcjum z firmą INSTBUD sp. z o.o przeprowadzimy renowację sieci kanalizacyjnej w Zielonej Górze.

Do realizacji tego zadania ma być wykorzystana technologia bezwykopowa. Zamawiającym są Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. (ZWiK).

Zaplanowano renowację dwóch odcinków sieci kanalizacyjnej DN600 o łącznej długości 710 m, znajdujących się w ul. Trasa Północna. Zamawiający zastrzegł, że renowacja ma zostać wykonana przy użyciu bezwykopowej metody CIPP, czyli tzw. „rękawem” nasączonym żywicą, utwardzonym termicznie lub promieniami UV. W zakres zadania wchodzi także renowacja 18 studni kanalizacyjnych, która ma zostać przeprowadzona za pomocą innowacyjnej technologii odśrodkowego natrysku polimocznika o zwiększonej sztywności.

KlientZielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. (ZWiK)

Privacy Preference Center