Renowacja kanału tłocznego DN300 – Gdynia

Renowacja kanału tłocznego DN300 – Gdynia

Renowacja kanału tłocznego DN300 w ul. Stalowej w Gdyni dla PEWIK Gdynia Sp. z o.o. Długość remontowanego odcinka wynosiła 160 m (135 m rękaw, reszta w wykopie z wymianą rur włącznie).
Roboty obejmowały renowację kanału DN300 wraz z wymianą części rur i wymianą studni rozprężnej DN1200. Zamontowana studnia wykonana została z polimerobetonu. Zainstalowano rękaw Saertex S+Premium, o długości 135 m.

Data realizacji2018KlientPEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Privacy Preference Center