Przedmiotem zamówienia publicznego pod nazwą ,,Bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Rejowieckiej, Al. Przyjaźni i ul. Rampa Brzeska w Chełmie” jest wykonanie roboty budowlanej w systemie zaprojektuj i wykonaj, polegającej na bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy etapy:

1. Etap I:
– renowacja kanalizacji w ulicy Rejowieckiej, o średnicach 300, 400 i 500 mm, o łącznej długości 1470 m;

2. Etap II:
– renowacja kanalizacji w ulicy Rampa Brzeska, o średnicach 200, 300, 400 i 600 mm, o łącznej długości 1095 m;

3. Etap III:
– renowacja kanalizacji w ulicy Al. Przyjaźni, o średnicy 800 mm, o łącznej długości 123 m.